06 50522671info@bfcmind.nl

Compassievol medisch leiderschap 31 okt-2 nov.

3 daagse bijscholing

versterken van teamwerk, veerkracht en innovatie

van idealisme naar realisme

Compassievol Medisch Leiderschap

In het kort

AMS i.s.m. BFC MIndfulness & CompassieDeze 3-daagse bijscholing van donderdag 31 oktober t/m zaterdag 2 november is een co-creatie van de Academie voor Medisch Specialisten en BFC Mindfulness & Compassie. Op een prachtige inspirerende locatie in Vught wordt u ontvangen door nationale en internationale experts op het gebied van medisch compassievol en mindful leiderschap. In een afwisselend interactief programma wordt u uitgenodigd en uitgedaagd om te onderzoeken wat medisch leiderschap voor u betekent en welke kwaliteiten u in zich draagt om leiderschap vorm te geven; of dat nou op persoonlijk, klinisch of op bestuurlijk niveau is. Ingebed in wetenschappelijke kaders komt u meer te weten over wat compassievol leiderschap in essentie inhoudt en welke positieve effecten dat heeft op teamwerk, veerkracht van personeel, innovatie en kwaliteit van zorg. En bovenal zal er een praktische vertaalslag gemaakt worden, zodat u na deze drie dagen geïnspireerd en vol nieuwe energie uw prachtige professie weer op kunt pakken.

Hoogwaardige zorg

De Nederlandse zorg staat internationaal bekend als één van de beste ter wereld –met name als het gaat over toegankelijkheid- en tegelijkertijd staat diezelfde zorg voor complexe uitdagingen. Uitdagingen tegen een achtergrond van een veranderend paradigma over gezondheid, waarbij persoonlijke waardes en kwaliteit van leven steeds meer centraal komen te staan. Naast het keer op keer opnieuw op orde krijgen van de begroting voor de zorg is helder dat de huidige ontwikkelingen ook vragen om een transformatie van binnenuit. Compassievol medisch leiderschap is één van de meest fundamentele factoren om een cultuur te creëren waar innovatie ruimte krijgt en waar de mensen die de hoogwaardige zorg moeten leveren zelf gezond en veerkrachtig zijn.

 This has a profound effect on: clinical effectiveness, patient safety, patient experience, the efficiency which resources are used, the health wellbeing and engagement of staff and on the extent of innovation within the healthcare system (Dawson 2014, Shipton et al 2008).

Visie document Medisch Specialist 2025

Het recente visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten Medisch Specialist 2025  formuleert hoe de rol van medisch specialisten zal veranderen. Vier thema’s staan centraal in deze verschuiving: een holistische benadering van de patiënt, netwerkgeneeskunde, betrokkenheid bij gezondheid en gedrag en actief vooroplopen in vernieuwing. De curatieve en palliatieve zorg van de toekomst draagt bij aan maatschappelijke en persoonlijke waardecreatie; de medisch specialist is bevlogen professional, maar ook coach en adviseur van de patiënt, handelend vanuit compassie en medemenselijkheid. De medisch specialist is innovator en klinisch leider tegelijk.

En dat is niet niks…. Hoe bewegen we hier van idealisme naar realisme zonder idealen los te laten? 

Compassionate medical leadership

Het programma

Wij bieden u een goedverzorgd programma op een prachtige locatie, met inspirerende en ervaren
workshopbegeleiders en goed gezelschap. Het programma zal deels in het Engels en deels in het
Nederlands worden aangeboden. Met onderstaand korte filmpje van het gerenommeerde onderzoeksinstituut The King’s Fund, krijgt u een impressie van de hoe het cultiveren van mindfulness en compassie ondersteunend is in effectief eigentijds leiderschap.

Workshopbegeleiders:

Barbara Doeleman-van Veldhoven heeft het programma i.s.m. Academie voor Medisch Specialisten samengesteld. Zij is pionier en expert op het gebied van mindfulness- en compassietrainingen voor zorgprofessionals en in zorgorganisaties. Haar passie is om medisch leiders te ondersteunen in het cultiveren van compassievolle en succesvolle organisaties als basis voor hoogwaardige zorg. Haar achtergrond maakt dat zij een brug kan slaan tussen organisatiedynamiek, zorg, mindfulness & compassie en wetenschappelijke toepassingen van mindfulness-based programs. “Hoe meer medisch leiders in staat zijn om bewust te zijn van de ruimte tussen prikkels en respons en deze te benutten, hoe meer zij in staat zijn om te komen tot wijze, moedige en compassievolle acties. Dit zet mensen en organisaties in hun kracht.”

Invitational Compassionate LeadershipMichael West is Senior Fellow bij het King’s Fund, hoogleraar organisatie psychologie aan de Management School van de Universiteit van Lancaster en emeritus hoogleraar aan de Aston Universiteit. De onderzoeksvelden waar West zich op richt zijn teamwerk en organisatie-innovatie en -effectiviteit, waarbij het accent ligt op intermenselijke relaties en op de organisatie van gezondheidsdiensten.Vele wetenschappelijke publicaties en boeken verschenen van zijn hand. “What leaders focus on, talk about, pay attention to, reward and seek to influence, tells those in the organisation what the leadership values and therefore what they as organisation members, should value.”

Hilders medisch leiderschapGynaecoloog en voorzitter van de RvB (Reinier de Graaf) Carina Hilders is bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Carina Hilders: “De medisch specialist vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het belang van de patiënt voorop te stellen. Door de complexer wordende zorg krijg de arts steeds meer taken, niet alleen medisch inhoudelijke taken, maar ook onder andere financiële, organisatorische en managementtaken. Wat functioneert het beste voor de patiënt?“

Bas Geerdes, BFC Mindfulness en Compassie

Bas Geerdes is medisch manager bij het IKNL, het kennis-  en kwaliteitsinstituut voor kanker en palliatieve zorg in Nederland. Tevens is hij mindfulness- en  compassietrainer. Eerder werkte hij als chirurg, medisch directeur in een umc en als senior medisch adviseur bij een zorgverzekeraar.  “Artsen nemen dagelijks beslissingen, gebaseerd op anamnese en lichamelijk onderzoek, lab-waarden en andere diagnostiek, evidence based richtlijnen en lokale protocollen; objectief, wetenschappelijk onderbouwd en gecontroleerd door kwaliteitssystemen. Veel onbewuster spelen stilzwijgende kennis, eerdere ervaringen, vaardigheden, normen en waarden, gevoelens en fysieke gesteldheid en signalen op dat moment, een grote rol. Wanneer artsen zich daar veel bewuster van zijn, kan dat leiden tot betere beslissingen, veiliger handelen en meer compassie voor zichzelf en de ander. Beter voor de patiënt. Beter voor de arts zelf”.

Marc Altink BFC Mindfulness

Marc Altink is CEO van Knyfe Ealdormann, een organisatie om hart, bedoeling en bezieling in organisaties terug te brengen. Hij is intussen 25 jaar organisatieadviseur en interim manager, met als recent wapenfeit de redding van het Metropole Orkest tijdens zijn periode als directeur aldaar. “Organisaties zijn verzamelingen van talentvolle mensen op een toevallig moment in de tijd. In de tijd dat je bij elkaar bent, kun je er maar beter het beste van maken.”

Compassievol medisch leiderschap

Kiki Lombarts is hoogleraar en leidt vanaf 2010 de Professional Performance onderzoeksgroep in het AMC. Onder professional performance van artsen wordt verstaan ‘dat wat de dokter in de praktijk laat zien’. Compassievol leiderschap en performance hebben haar bijzondere interesse. Die performance kan alleen maar van hoog niveau zijn als deze wordt geleverd door ‘dokters met een koel hoofd en een warm hart’. “Goed functioneren  van  artsen  toont zich in  het  voortdurend streven naar excellente zorgverlening, het handelen vanuit  medemenselijkheid  en  het  afleggen  van  rekenschap over het eigen functioneren.”

andrew whalen innovationAndrew Whalen is innovatie consultant en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van startups, multinationals, en non-profits in het adopteren van innovatieve technologieën en manieren van werken. “Innovation at its heart isn’t about scientific breakthroughs or exponential technologies, it’s about finding ways of engaging with and empowering the limitless creative capabilities of the human spirit in the service of a higher purpose.”

slotcouplet

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en is gespecialiseerd in longoncologie en in palliatieve zorg. Daarnaast schrijft hij columns over ontmoetingen die hij heeft in zijn werk als longarts en die altijd in essentie draaien om humaniteit en compassie. In maart 2018 komt het uit zijn hand gekomen boek uit:  ‘Slotcouplet’, met daarin opgenomen zijn blog ‘Het Slotcouplet’ waarmee hij in mei 2017 de Global Lung Cancer Award won

 

Jacqui Brassey voor BFC Mindfulness & CompassieDr. Jacqui Brassey is verantwoordelijk voor Leiderschapsontwikkeling en Learning van de meeste Senior Partners wereldwijd, en Client Advisor bij McKinsey & Company. Ze is ook academisch wetenschappelijk onderzoeker aan de VU Amsterdam, waar ze zich momenteel specialiseert op gebied van Authentiek Zelfvertrouwen en Emotionele Flexibiliteit van leiders. Daarnaast is ze Faculty binnen het Masterclass programma Learning & Development aan Nyenrode University en lid van de Raad van Toezicht van Save the Children in Nederland. Als een echte lifelong learner, volgt ze momenteel ook nog een postgraduate MSc programma in Affective Neuroscience aan de Universiteit van Maastricht. Jacqui heeft ruim twintig jaar professionele ervaring in HR en Leiderschapsontwikkeling. Ze is de (co-)auteur van meerdere boeken en artikelen op gebied van gedrag in organisaties en leiderschapsontwikkeling.“First put your oxygen mask on before helping others”

Salmaan Sana werkt als opleidingsontwikkelaar en verandermanager voor Better Future en richt zich met name op het stimuleren van zorgprofessionals om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, invloed uit te oefenen op hun zorgomgeving en voorop te lopen in vernieuwing. “Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive, and go do that, because what the world needs is people who have come alive.” – H. Thurman

Lees hier interview met Carina Hilders en Barbara Doeleman-van Veldhoven over Compassievol Medisch Leiderschap: DeCardioloog_2018-01_IntHart_BPMMedica_2018

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten voor leden Federatie Medisch Specialisten en VvAA: €3250,-

Kosten voor niet-leden: €3600,-

Accreditatie: ABAN 18 punten (algemene scholing cluster 2)

Cursusdata en tijden

Donderdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november 2019

Locatie: Kloosterhotel ZIN in Vught

Inschrijven 

Een compacte cursus waarin het belang van compassie in het leiderschap wordt uitgelicht. De cursus biedt een goede balans tussen wetenschappelijk onderbouwde theoretische achtergronden en treffende voorbeelden uit de praktijk vanuit de ervaringen van diverse professionals. Tijdens de cursus leer je, door middel van praktische oefeningen, hoe je compassie kan inbrengen in de dagelijkse praktijk. Je krijgt de kans om tot diepere inzichten te komen door te reflecteren op je eigen functioneren en ervaringen te delen met anderen. Het resultaat is een heldere visie op je rol als compassievol leidinggevende en concrete, direct toepasbare handvatten om in de praktijk aan deze rol invulling te geven.

Dr. Miangela Laclé, patholoog UMC Utrecht