06 50522671info@bfcmind.nl

Veilige Zorg & Efficiënte Organisaties door Compassievol Leiderschap

9 juli 2021 – voor bestuurders, directeuren en medische stafleden

Voor het hele programma: 2020-08 Dagprogramma_Event Erasmus_Kings Fund_BFC_17 april 2020_def

UNIEKE KANS! Professor Michael West, van ‘The King’s Fund’ deed in opdracht van de NHS wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor succesvolle, veilige en financieel veerkrachtige organisaties in de zorg.  Compassievol leiderschap blijkt daarin de meest bepalende factor en heeft positieve invloed op met name:

  • kwaliteit van de zorg
  • werkplezier
  • personele bezetting
  • patiëntveiligheid
  • innovatie

Op 9 juli 2021 wordt er door ons (Prof. Dr. Carina Hilders, Dr. Hans Kerkkamp, Dr. Bas Geerdes en Barbara Doeleman-van Veldhoven) een inspiratiedag georganiseerd in Den Dolder voor collega bestuurders, directeuren en medische stafleden. Wij hopen hiermee een positieve impuls te kunnen geven aan het ontwikkelen van adequate antwoorden op de complexe uitdagingen waar de huidige gezondheidszorg voor staat.

Invitational Compassionate LeadershipNaast dat ieder van ons een bijdrage zal leveren aan de dag, zal de keynote spreker zijn: Professor Michael West, met wie wij het genoegen hebben reeds enkele jaren samen te mogen werken. Michael is professor op het gebied van teamwerk en leiderschap in de gezondheidszorg en is als senior fellow aan The King’s Fund verbonden. Hij is één van de auteurs van de toonaangevende publicatie Caring to Change uit 2017, waarin compassie als de kernwaarde van de gezondheidszorg (NHS) wordt geëxploreerd vanuit wetenschappelijk perspectief. Meer recent publiceerde hij een grote studie naar de mentale gezondheid van dokters en het effect daarvan op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

In beide publicaties wordt beschreven en onderbouwd dat compassievol medisch leiderschap één van de meest voorspellende waarde is voor succesvolle organisaties in de zorg. Het is evident dat deze vorm van medisch leiderschap resulteert in een cultuur voor innovatieve, kwalitatief hoogstaande en continu verbeterende zorg en dat het een zeer positieve uitwerking heeft op onder andere: patiënttevredenheid, patiëntveiligheid, werkplezier, vermindering van uitval van personeel en financiële gezondheid van de organisatie. Daarmee adresseert het onder andere complexe uitdagingen rondom vitaliteit van personeel en personele bezetting. Kenmerken van compassievol medisch leiderschap worden gedefinieerd als: het vermogen om echt te luisteren, oorzaken van distress te begrijpen, empathisch te zijn zonder overweldigd te worden en het vermogen om met wijsheid en compassie te doen wat het meest helpend is. Klinkt simpel, maar is niet altijd eenvoudig.

Naar aanleiding van document Caring to Change (2017) heeft de NHS geld vrijgemaakt om instrumenten te ontwikkelen die ziekenhuizen ondersteunen in een transformatieproces naar meer compassievolle organisaties. Compassievol medisch leiderschap heeft daarin een centrale rol. Deze aanpak is volledig gefundeerd op wetenschappelijke evidentie. Michael West is één van de hoofdontwikkelaars van deze strategie. Inmiddels zijn meer dan 100 zorgorganisaties door het transformatieproces heengegaan met zeer veelbelovende resultaten, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Ierland, Zweden, Denemarken, Spanje en Australië.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kennis en inzichten, die ten grondslag liggen aan bovenstaande ontwikkelingen, voor de Nederlandse gezondheidszorg zeer relevant en van grote waarde zijn. Dit is de reden dat wij hopen dat u in zult gaan op onze uitnodiging om aanwezig te zijn op dit unieke event. Wij hebben getracht de kosten voor deelname minimaal te houden.

Datum: Vrijdag 9 juli:  9.00 – 20.00 uur (inclusief avonddiner)

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Kosten: €875,-

Inschrijven

Bent u zorgbestuurder, ziekenhuisdirecteur of medisch staflid, meld u dan hier aan.  Behoort u niet tot de doelgroep van dit event, maar bent u medisch specialist en geïnteresseerd in compassievol medisch leiderschap, kijk dan naar de 3-daagse bijscholing die 28 t/m 30 oktober wordt aangeboden: Compassievol Medisch Leiderschap. 

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. 

Prof. Dr. Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf,  hoogleraar medisch management & leiderschap ESHPM

Barbara Doeleman-van Veldhoven, directeur BFC Mindfulness & Compassie voor Zorg & Organisatie

i.s.m. Dr. Hans Kerkkamp, oud anesthesioloog-intensivist, hoogleraar en bestuurder in de zorg.

i.s.m. Dr. Bas Geerdes, oud kinderchirurg, medisch manager en bestuurder in de zorg