06 50522671info@bfcmind.nl

Wat is Mind­fulness?

Het Engelse woord mindfulness…

…zou vertaald kunnen worden met opmerkzaamheid, oplettendheid, aandachtig zijn of zorgvuldigheid. Echter alle vertalingen benoemen maar een klein aspect van de diepere betekenis van mindfulness.

Mindfulness is een proces van volledig en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, waarbij aandacht wordt gegeven aan het huidige moment met een houding van openheid, vriendelijkheid nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, vrede, liefde en wijsheid te kunnen leven. En natuurlijk gaat dat in kleine stapjes…

In dit korte filmpje van 2 minuten definieert de grondlegger van mindfulnesstraining (MBSR) Jon Kabat-Zinn de kern van mindfulness en enkele werkingsmechanismen.

Mindfulnesstraining…

  •  ondersteunt balans in het leven.

Er worden vaardigheden getraind om beter om te gaan met pijnlijke en moeilijke dingen van het leven of met stress. Automatische gedragspatronen worden doorzien om hier los van te komen en vrijer te worden in het maken van keuzes die passend zijn.

  • draagt bij aan het ontplooien van persoonlijke kwaliteiten.

Wanneer we meer mindful leven, maken we meer contact: met onszelf en met onze omgeving. We ontwikkelen focus, opmerkzaamheid en mildheid. Uiteraard plukken we daar de vruchten van. Werkelijke aandacht wordt ook wel beschouwd als een van de meest wezenlijke vormen van liefde: naar onszelf en naar onze omgeving.

  • draagt bij aan het we het vermogen om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, de moed te veranderen wat in ons vermogen ligt te veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beiden te herkennen.

We cultiveren een houding van vriendelijkheid en compassie die nodig is voor het onderzoeken en toelaten van al onze ervaringen met mildheid en helderheid.

  • draagt bij aan stressweerbaarheid, emotionele stabiliteit, wijsheid en het ervaren van geluk.

Wetenschappelijk onderzoeken onderbouwen dit.

Historie Mindfulness-based Programs

Mindfulness-based Programs als de 8-weekse mindfulnesstraining en de compassietraining zijn  seculiere trainingen (vrij van religie). De training is voor een ieder die zich wil bekwamen in bewust en aandachtig leven.

In de jaren zeventig introduceerde de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn mindfulness in de gezondheidszorg voor mensen met chronische lichamelijke ziekten en psychische klachten. Inmiddels hebben de trainingen een brede toepassing en ingang gevonden en zijn ze bestemd voor een ieder die zich wil oefenen in opmerkzaamheid en beter om wil leren gaan met de uitdagingen van het leven. Deelnemers leren effectiever omgaan met stresssituaties, kunnen zich beter ontspannen en ervaren een hogere kwaliteit van leven.

BFC Mindfulness & Compassie verzorgt mindfulness- en compassietrainingen, workshops & journeys voor: