06 50522671info@bfcmind.nl

Compassievol Mindful Medisch Leiderschap

19 & 20 november 2020

voor efficiënte en veilige

zorg & organisaties

van idealisme naar realisme

In het kort

Deze 2-daagse bijscholing op donderdag 19 en vrijdag 20 november is een co-creatie van de Academie voor Medisch Specialisten en BFC Mindfulness & Compassie. Op een prachtige inspirerende locatie in Werkhoven nemen experts u mee door het landschap van medisch compassievol en mindful leiderschap. In een afwisselend interactief programma wordt u uitgenodigd en uitgedaagd om te onderzoeken wat medisch leiderschap voor u betekent en welke kwaliteiten u in zich draagt om leiderschap vorm te geven; of dat nou op persoonlijk, management- of op bestuurlijk niveau is.

Wat gaat u leren?

Ingebed in wetenschappelijke kaders komt u meer te weten over wat compassievol mindful leiderschap in essentie inhoudt en welke positieve effecten dat heeft op teamwerk, veerkracht van personeel, innovatie en kwaliteit van zorg. Bovenal zal er een praktische vertaalslag gemaakt worden, zodat u na deze twee dagen geïnspireerd en vol nieuwe energie uw prachtige professie weer op kunt pakken.

Hoogwaardige zorg

De Nederlandse zorg staat internationaal bekend als één van de beste ter wereld –met name als het gaat over toegankelijkheid- en tegelijkertijd staat diezelfde zorg voor complexe uitdagingen. Uitdagingen tegen een achtergrond van een veranderend paradigma over gezondheid, waarbij persoonlijke waardes en kwaliteit van leven steeds meer centraal komen te staan. Naast het keer op keer opnieuw op orde krijgen van de begroting voor de zorg is helder dat de huidige ontwikkelingen ook vragen om een transformatie van binnenuit. Compassievol medisch leiderschap is één van de meest fundamentele factoren om een cultuur te creëren waar innovatie ruimte krijgt en waar de mensen die de hoogwaardige zorg moeten leveren zelf gezond en veerkrachtig zijn.

 This has a profound effect on: clinical effectiveness, patient safety, patient experience, the efficiency which resources are used, the health wellbeing and engagement of staff and on the extent of innovation within the healthcare system (Dawson 2014, Shipton et al 2008).

Visie document Medisch Specialist 2025

Het recente visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten Medisch Specialist 2025  formuleert hoe de rol van medisch specialisten zal veranderen. Vier thema’s staan centraal in deze verschuiving: een holistische benadering van de patiënt, netwerkgeneeskunde, betrokkenheid bij gezondheid en gedrag en actief vooroplopen in vernieuwing. De curatieve en palliatieve zorg van de toekomst draagt bij aan maatschappelijke en persoonlijke waardecreatie; de medisch specialist is bevlogen professional, maar ook coach en adviseur van de patiënt, handelend vanuit compassie en medemenselijkheid. De medisch specialist is innovator en klinisch leider tegelijk.

En dat is niet niks…. Hoe bewegen we hier van idealisme naar realisme zonder idealen los te laten? 

Compassionate medical leadership

Het programma

Wij bieden u een goedverzorgd programma op een prachtige locatie, met inspirerende en ervaren workshopbegeleiders en goed gezelschap. Met onderstaand korte filmpje krijgt u alvast een impressie van hoe het cultiveren van mindfulness en compassie ondersteunend is in effectief eigentijds medisch leiderschap.

Workshopbegeleiders:

Barbara Doeleman-van Veldhoven heeft het programma i.s.m. Academie voor Medisch Specialisten samengesteld. Zij is expert op het gebied van mindfulness- en compassietrainingen voor zorgprofessionals en in zorgorganisaties. Haar passie is om medisch leiders te ondersteunen in het cultiveren van compassievolle en succesvolle organisaties als basis voor hoogwaardige zorg. Haar achtergrond maakt dat zij een brug kan slaan tussen organisatiedynamiek, zorg, mindfulness & compassie en wetenschappelijke toepassingen van mindfulness-based programs.

“Leiderschap begint bij het kennen van jezelf om vervolgens de cirkel van bewustzijn te kunnen verruimen naar het team, de organisatie en de maatschappij. Dat vraagt bereidheid en moed om echt te luisteren; naar binnen en naar buiten.”

Hilders medisch leiderschapGynaecoloog en voorzitter van de RvB (Reinier de Graaf) Carina Hilders is bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Carina Hilders:

“De medisch specialist vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het belang van de patiënt voorop te stellen. Door de complexer wordende zorg krijg de arts steeds meer taken, niet alleen medisch inhoudelijke taken, maar ook onder andere financiële, organisatorische en managementtaken. Wat functioneert het beste voor de patiënt?“

Bas Geerdes, BFC Mindfulness en Compassie

Bas Geerdes is medisch manager bij het IKNL, het kennis-  en kwaliteitsinstituut voor kanker en palliatieve zorg in Nederland. Tevens is hij mindfulness- en  compassietrainer. Eerder werkte hij als chirurg, medisch directeur in een umc en als senior medisch adviseur bij een zorgverzekeraar. 

““Wanneer artsen zich bewuster zijn van stilzwijgende kennis, eerdere ervaringen, vaardigheden, normen en waarden, gevoelens en fysieke gesteldheid en signalen op dat moment, kan dat leiden tot betere beslissingen, veiliger handelen en meer compassie voor zichzelf en de ander. Beter voor de patiënt. Beter voor de arts zelf”.

Compassievol medisch leiderschap

Kiki Lombarts is hoogleraar en leidt vanaf 2010 de Professional Performance onderzoeksgroep in het AMC. Onder professional performance van artsen wordt verstaan ‘dat wat de dokter in de praktijk laat zien’. Compassievol leiderschap en performance hebben haar bijzondere interesse. Die performance kan alleen maar van hoog niveau zijn als deze wordt geleverd door ‘dokters met een koel hoofd en een warm hart’.

“Goed functioneren  van  artsen  toont zich in  het  voortdurend streven naar excellente zorgverlening, het handelen vanuit  medemenselijkheid  en  het  afleggen  van  rekenschap over het eigen functioneren.”

slotcouplet

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en is gespecialiseerd in longoncologie en in palliatieve zorg. Daarnaast schrijft hij columns over ontmoetingen die hij heeft in zijn werk als longarts en die altijd in essentie draaien om humaniteit en compassie. In maart 2018 komt het uit zijn hand gekomen boek uit:  ‘Slotcouplet’, met daarin opgenomen zijn blog ‘Het Slotcouplet’ waarmee hij in mei 2017 de Global Lung Cancer Award won.

 

 Jacqui Brassey voor BFC Mindfulness & CompassieDr. Jacqui Brassey is verantwoordelijk voor Leiderschapsontwikkeling en Learning van de meeste Senior Partners wereldwijd, en Client Advisor bij McKinsey & Company. Ze is ook academisch wetenschappelijk onderzoeker aan de VU Amsterdam, waar ze zich momenteel specialiseert op gebied van Authentiek Zelfvertrouwen en Emotionele Flexibiliteit van leiders. Daarnaast is ze Faculty binnen het Masterclass programma Learning & Development aan Nyenrode University en lid van de Raad van Toezicht van Save the Children in Nederland. Als een echte lifelong learner, volgt ze momenteel ook nog een postgraduate MSc programma in Affective Neuroscience aan de Universiteit van Maastricht. Jacqui heeft ruim twintig jaar professionele ervaring in HR en Leiderschapsontwikkeling. Ze is de (co-)auteur van meerdere boeken en artikelen op gebied van gedrag in organisaties en leiderschapsontwikkeling.

“First put your oxygen mask on before helping others”

Lees hier interview met Carina Hilders en Barbara Doeleman-van Veldhoven over Compassievol Medisch Leiderschap: DeCardioloog_2018-01_IntHart_BPMMedica_2018

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten voor leden Federatie Medisch Specialisten en VvAA: €2150,- (inclusief verblijfskosten)

Kosten voor niet-leden: €2295,-

Accreditatie: ABAN 12 punten (algemene scholing cluster 2) – wordt aangevraagd

Cursusdata en tijden

Donderdag 19 november en vrijdag 20 november met overnachting

Locatie: Samaya in Werkhoven

Inschrijven

 

Een compacte cursus waarin het belang van compassie in het leiderschap wordt uitgelicht. De cursus biedt een goede balans tussen wetenschappelijk onderbouwde theoretische achtergronden en treffende voorbeelden uit de praktijk vanuit de ervaringen van diverse professionals. Tijdens de cursus leer je, door middel van praktische oefeningen, hoe je compassie kan inbrengen in de dagelijkse praktijk. Je krijgt de kans om tot diepere inzichten te komen door te reflecteren op je eigen functioneren en ervaringen te delen met anderen. Het resultaat is een heldere visie op je rol als compassievol leidinggevende en concrete, direct toepasbare handvatten om in de praktijk aan deze rol invulling te geven.

Dr. Miangela Laclé, patholoog UMC Utrecht