06 50522671info@bfcmind.nl

Compassie­training (MBCL)

Compassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living)

Two Wings of Wisdom: Mindfulness (clear seeing) & Compassion (embrace what is seen)

Compassievol Leven (MBCL)

Mindfulness Based Compassionate Living

Deze wetenschappelijk onderbouwde training is bedoeld voor mensen die eerder hebben deelgenomen aan een mindfulnesstraining (MBSR) en bekend zijn met de mindfulnessoefeningen en -meditaties. Waar bij de basistraining het accent lag op het ontwikkelen van vriendelijke opmerkzaamheid, verschuift bij deze training het accent naar het openen van ons hart voor het leven zoals het zich aandient, zodat we daar een goede respons op kunnen geven.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van (zelf)compassie blijkt dat het vermogen tot compassie bijdraagt aan onze gezondheid. Compassie ondersteunt ook veerkracht. Zo heeft men gezien dat mensen die meer (zelf)compassie ontwikkelen verantwoordelijkheid durven nemen in moeilijke omstandigheden en minder angst ervaren voor falen en afwijzing. Ook is er meer emotionele balans. Dat komt relaties ten goede en ondersteunt zelfrespect, wijsheid en levensgeluk.

Compassie of heartfulness is een wezenlijk component van mindfulness. Hoe zorgzamer en vriendelijker we omgaan met innerlijke ervaringen, hoe meer ruimte er komt voor ontwikkeling en innerlijke groei. Dit helpt in het omgaan met grotere en kleinere uitdagingen van het leven en maakt dat we los komen van automatische patronen. Er ontstaat vanzelf meer ruimte voor handelen uit innerlijke wijsheid.

Hoe meer we aanvaarden wat er is, hoe meer de deuren naar verandering zich openen.

Een andere belangrijke werkzame component bij mindfulnesstrainingen blijkt het ontwikkelen van een milde niet-oordelende houding te zijn. Hoe meer (zelf)compassie we gaan ervaren voor onszelf, hoe meer compassie we ook voor anderen kunnen voelen. Dit draagt bij aan het vermogen los te komen van te snel oordelen. Dit heeft een positief effect op ons leven en op ons contact met anderen.


In de compassietraining (MBCL) worden verschillende oefeningen (met audiobestanden) aangereikt en er wordt uitleg gegeven over de achtergrond daarvan. Ook is er ruimte voor uitwisseling en reflectie, zodat op een dieper niveau ervaringen kunnen worden onderzocht. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van compassie. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Je wordt uitgenodigd gedurende de training dagelijks ongeveer een 1/2 uur aan oefeningen te besteden.

Direct Aanmelden

Benieuwd hoe andere cursisten deze training hebben ervaren?


grote wijsheid van een klein maar groot hart adj

Alleen met het Hart kun je goed zien. ’t Wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

…De woorden van de kleine prins, “goed kijken kun je alleen met je hart”, die ik al jaren met me meedraag, werden door deze training nog eens weer bevestigd…
Jenny Potkamp – Overheul, kinderarts in ruste (2017)
Barbara kan op een ‘nuchtere’ wijze emotionele en hartzaken bespreken, waardoor je geraakt wordt, je tijdens de meditaties je hart meer kunt openen en kunt reflecteren op ervaringen en vastgeroeste overtuigingen. Barbara belichaamt de Mindfulness en compassievolle presentie op een toegewijde manier; toegankelijk, geduldig, open & echt, liefdevol, maar zonder te soft of wollig te worden. Yvonne Themmen (2017)