06 50522671info@bfcmind.nl

Zelfcompassie­training (MBCL)

Compassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living)

Two Wings of Wisdom: Mindfulness (clear seeing) & Compassion (embrace what is seen)

Compassievol Leven (Mindfulness Based Compassionate Living)

Deze wetenschappelijk onderbouwde training is bedoeld voor mensen die eerder hebben deelgenomen aan een mindfulnesstraining (MBSR) en bekend zijn met de mindfulnessoefeningen en -meditaties. Waar bij de basistraining het accent lag op het openen van het innerlijke oog en het ontwikkelen van vriendelijke opmerkzaamheid, verschuift bij deze training het accent naar het openen van ons hart voor wat zich voordoet.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van (zelf)compassie blijkt dat het vermogen tot compassie bijdraagt aan onze gezondheid. Compassie ondersteunt ook het kunnen opvangen van tegenslagen. Zo heeft men gezien dat mensen die meer (zelf)compassie ontwikkelen verantwoordelijker met moeilijkheden kunnen omgaan en minder angst ervaren voor falen en afwijzing. Ook is er meer emotionele balans en ontwikkelen zich gezonde relaties. Dit ondersteunt zelfrespect, wijsheid en levensgeluk. Compassie of heartfulness is een wezenlijk component van mindfulness. Hoe zorgzamer en liefdevoller we kunnen opmerken en waarnemen wat er innerlijk aan de orde is, hoe meer ruimte er komt om anders te leren omgaan met de grotere en kleinere stormen in ons leven. Het gevolg is dat we gemakkelijker het reageren vanuit oude automatische patronen kunnen loslaten. Er ontstaat vanzelf meer ruimte voor handelen uit innerlijke wijsheid. Hoe meer we werkelijk kunnen aanvaarden wat er is, hoe meer we kunnen veranderen.

Een andere belangrijke werkzame component bij mindfulnesstrainingen blijkt het ontwikkelen van een milde niet-oordelende houding te zijn. Hoe meer (zelf)compassie we gaan ervaren voor onszelf, hoe meer compassie we ook voor anderen kunnen voelen. Dit draagt bij aan het vermogen wat los te komen van te snel oordelen. Dit heeft een positief effect op ons leven en op ons contact met anderen.


In de compassietraining (MBCL) worden verschillende oefeningen (met audiobestanden) aangereikt en er wordt uitleg gegeven over de achtergrond daarvan. Ook is er ruimte voor uitwisseling en reflectie, zodat op een dieper niveau ervaringen kunnen worden onderzocht. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van compassie. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Je wordt uitgenodigd gedurende de training dagelijks ongeveer een 1/2 uur aan oefeningen te besteden.

Voorjaar 2018 compassietraining: woensdagochtend 9.15 – 11.45

Direct Aanmelden

Benieuwd hoe andere cursisten deze training hebben ervaren?


grote wijsheid van een klein maar groot hart adj

Alleen met het Hart kun je goed zien. ’t Wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

…De woorden van de kleine prins, “goed kijken kun je alleen met je hart”, die ik al jaren met me meedraag, werden door deze training nog eens weer bevestigd…
Jenny Potkamp – Overheul, kinderarts in ruste (2017)
Barbara kan op een ‘nuchtere’ wijze emotionele en hartzaken bespreken, waardoor je geraakt wordt, je tijdens de meditaties je hart meer kunt openen en kunt reflecteren op ervaringen en vastgeroeste overtuigingen. Barbara belichaamt de Mindfulness en compassievolle presentie op een toegewijde manier; toegankelijk, geduldig, open & echt, liefdevol, maar zonder te soft of wollig te worden. Yvonne Themmen (2017)