06 50522671info@bfcmind.nl

Mindful re-­integreren & arbeids­verzuim­preventie

mindful re-integratieWerknemer

Een re-integratieproces doorloop je nooit alleen. Deze weg heeft dan ook de meeste kans van slagen als deze plaats vindt in goede samenwerking en afstemming met leidinggevende, bedrijfsarts en met degene die jou het meest aan het hart liggen; zoals partner, familielid of vriend/vriendin

Werkgever

Mensen die meer mindful zijn, hebben een grotere veerkracht ten aan zien van stress, zijn minder vaak ziek en reageren adequater op uitdagende situaties. Ook ervaren zij werkrelaties vaker als positief en worden communicatieve vaardigheden hoger gescoord. De wetenschap onderbouwt deze stellingen inmiddels met harde cijfers. Niet voor niets vergoeden steeds meer zorgverzekeraars een 8-weekse Mindfulnesstraining (MBSR) bij een (dreigende) burn-out.

Re-integratiepakket BFC Mindfulness & Compassie

Bestaande uit:

Intake- & oriëntatiegesprek bij werknemer thuis van 1,5 uur (liefst eerste half uur met partner of dierbaar persoon erbij)

  • in kaart brengen van gezondheidssituatie werknemer (fysiek, emotioneel en mentaal)
  • in kaart brengen leefstijl & vitaliteit (en indien nodig hierin adviseren)
  • in kaart brengen wensen en verwachtingen
  • bespreken van waardecompas, die vooraf aan werknemer wordt toegestuurd (ondersteunt handhaven balans in het leven)

Gesprek met leidinggevende (zo mogelijk met werknemer): 1 uur op locatie bedrijf

  • in gesprek gaan over hoe werkgever en werknemer samen zorg kunnen dragen voor een succesvolle re-integratie. Hierbij wordt ervan uitgegaan van het feit dat wetenschappelijk onderzoek laat dien dat een terugkeer naar werk een wezenlijk onderdeel is van het genezingsproces. Een goede afstemming en communicatie tussen werkgever en werknemer is hierbij van wezenlijk belang.

Telefonisch consult bedrijfsarts & mindfulnesstrainer

  • uitwisselen van visie, inzichten en afstemmen mindfulnesstraject, zodat iedereen op het zelfde spoor zit

8- weekse mindfulnesstraining

  • zie 8-weekse mindfulnesstraining op open inschrijving: wanneer het echt niet mogelijk is de training bij BFC Mindfulness & Compassie te volgen zal BFC zich inzetten om binnen het netwerk van zeer goede en ervaren mindfulnesstrainers een passende training te vinden.

Persoonlijke evaluatie aan het einde van de 8-weekse MBSR van 1 uur:

  • In kaart brengen van wat de training heeft opgeleverd (o.a. gebruik makende van meetinstrumenten)
  • SMART plan maken hoe men het geleerde kan borgen in het dagelijks leven.
  • Samen formuleren welke signalen men serieus moet nemen omdat ze mogelijk wijzen op een terugval en welke stappen men dan kan nemen

Persoonlijke evaluatie met werknemer 1 maand na beëindiging MBSR; zo mogelijk

Borgen van gedragsverandering en mindfulnessvaardigheden

Telefonische eindoverleg tussen bedrijfsarts & mindfulnesstrainer | indien gewenst schriftelijke verslaglegging

Het hele traject duurt gemiddeld 4 maanden, wat maakt dat er blijvende gedragsverandering kan worden bereikt.

Offerte: op aanvraag (in overleg is het mogelijk het pakket aan te passen).