06 50522671info@bfcmind.nl

Compassievol medisch leiderschap : invitational

Compassievol medisch leiderschap

Compassie: hoeksteen van medisch leiderschap

Invitational Conference | 24 november ’17 |  Schola Medica Utrecht

In het licht van de transitie die gaande is binnen de zorg organiseren het Centrum voor Mindfulness en BFC Mindfulness & Compassie in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten een invitational conference over de rol van mindfulness en compassie in medisch leiderschap.

Hierbij wordt aangesloten bij het visie-missie document van de Federatie voor Medisch Specialisten: Medisch Specialist 2025. Omdat dit een redelijk nieuw onderwerp is in het domein van de gezondheidszorg in Nederland en het denken hierover nog aan het begin staat, willen de organisatoren een uitnodigende open ruimte creëren voor uitwisseling, waarin denken en begrijpen groeien in een gezamenlijke dialoog over hoe mindfulness en compassie een inspirerende en effectieve rol kunnen spelen in medisch leiderschap in Nederland.

Invitational Compassionate LeadershipKeynote spreker van deze conferentie is prof. dr. Michael West, die zijn visie op compassievol leiderschap voor florerende organisaties zal geven, gebaseerd op zijn rijke onderzoekservaring op het gebied van teamwerk en zijn inspirerende rol in het ontwikkelen van compassionate leadership binnen de Britse NHS.

Overige Sprekers:

Carina Hilders (bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap), Annette van Kuijk (Federatie Medisch Specialisten) Steven Chamuleau (hoogleraar, cardioloog en opleider), Anne Speckens (hoogleraar psychiatrie), Jules Schagen van Leeuwen (gynaecoloog, tropenarts, opleider), Sander de Hosson (longarts, columnist) Wibo Koole (directeur Centrum voor Mindfulness, management-consultant, leiderschapsexpert).

Dagvoorzitter en facilitator: Barbara Doeleman-van Veldhoven (BFC Mindfulness & Compassie voor zorg en organisatie)

Gezien de opzet en het doel van deze conferentie om een diepgaande dialoog te voeren over de rol van mindfulness en compassie binnen de medische sector, zal slechts een selecte groep genodigden aanwezig zijn. Denkt u dat u bij deze conferentie aanwezig zou moeten zijn óf kent u iemand uit het zorgdomein wiens aanwezigheid van belang is bij deze dialoog? Mail dan zijn/haar naam met functie en korte motivatie naar: info@bfcmind.nl.

Volledig programma: 2017-09 Compassie Hoeksteen van Medisch Leiderschap 24 november

Compassievol medisch leiderschap

Compassionate medical leadership_Michael WestGeïnteresseerd naar de visie van prof. dr. Michael West op compassievol medisch leiderschap; bekijk de korte film door op foto hiernaast te klikken.