Werkgevers, laat je werknemers niet mediteren (of juist wel?)…..

Mindfulness in organisaties

Een tijdje geleden verscheen in de New York Times het artikel ‘Hey Boss, you don’t want your employees to meditate’, waarin beweerd werd dat meditatie de motivatie en dus de productiviteit van werknemers zou verminderen. Echter het onderzoek rammelde aan alle kanten en niet alle feiten van het onderzoek werden in het artikel gedeeld om te komen tot deze prikkelende conclusie. Deze staat lijnrecht tegenover uitkomsten van vele betrouwbare onderzoeken die zijn gedaan door gerenommeerde wetenschappers van over de hele wereld. Eén van deze wetenschappers (Richard Davidson) en de CEO van de Huffington Post (Arianne Huffington) schreven een helder tegengeluid met het artikel ‘Don’t buy into the backlash – the science on meditation is clear’.

Voor wie het prettiger vindt om dit artikel in het Nederlands te lezen, heb ik dit artikel vertaald.

Barbara Doeleman-van Veldhoven

 

LAAT JE NIET MISLEIDEN DOOR DE TEGENBEWEGING

Wetenschappelijke evidentie ten aanzien van meditatie is helder.

Alles is onderhevig aan seizoenen. Iedere culturele trend kan rekenen op een tegenbeweging. En de tegenbeweging voor meditatie is op gang gekomen. Waar men eerst alleen nog over meditatie kon lezen in leefstijl- of gezondheidsmagazines, vindt je nu meditatie terug in magazines over bussiness, sport en entertainment. En afgelopen week kwam het nieuws uit dat de app Calm gewaardeerd werd op 250 millioen dollar als één van de vele mindfulness apps in wat door TechCrunch een ‘ware explosie wordt genoemd van apps op het gebied van mindfulness’. In dit perspectief was het te verwachten dat de New York Times kwam met het opiniestuk “Hey Boss, You Don’t Want Your Employees to Meditate.”

Het probleem is echter dat meditatie niet zomaar een rage of een hype is, die ‘in of uit kan raken’…. Meditatie gaat de publieke gezondheid aan. En het probleem met dit artikel is …. eigenlijk dat er heel veel problemen met dit artikel zijn….

De auteurs (Kathleen D. Vohs, professor op de University of Minnesota’s Carlson School of Managementen en Andrew C. Hafenbrack, assistant professor op de Católica-Lisbon School of Business and Economics) deponeren in dit – op hun onderzoek gebaseerde artikel- de centrale claim dat meditatie motivatie zou verminderen en dus productiviteit op het werk negatief zou beïnvloeden.

Echter om tot deze conclusie te komen en daarmee de prikkelende kop van het artikel te rechtvaardigen, moesten de auteurs praktisch de hele opzet van het onderzoek (feitelijk de gehele studie) zo gering mogelijk weergeven.

‘Een centrale techniek van mindfulnessmeditatie’ beweren de auteurs ‘is om de dingen te accepteren zoals ze zijn’. Echter feitelijk gezien train je met mindfulness het vermogen om emotioneel non-reactief te zijn en daardoor niet ondoordacht en impulsief te reageren op de dingen zoals ze zijn. Acceptatie is ook niet hetzelfde als gelatenheid. De betekenis van acceptatie komt heel helder naar voren in oude ‘gebed van sereniteit’: “… geef me de sereniteit om de dingen te aanvaarden, die ik niet kan veranderen; de moed om de dingen die ik kan veranderen te veranderen en de wijsheid het verschil tussen beiden te herkennen.” En zoals Mark Williams, professor psychologie aan Oxford, schrijft: “Met mindfulness cultiveren wij het vermogen om te doen wat we doen en te weten wat we doen, terwijl we dat doen.”

Vervolgens komen de auteurs met de stelling “dat motivatie ingegeven wordt door een zekere mate van ontevredenheid met het huidige moment, wat haaks lijkt te staan op het oefenen van gelijkmoedigheid en innerlijke kalmte.” Vergeten wordt hier dat mensen van alle tijden gemotiveerd worden door meer dan ontevredenheid – zoals door liefde, door dankbaarheid, door vaderlandsliefde, door dromen van nieuwe producten of van nieuwe planeten. Door zowel mindfulness als motivatie zo beperkt te definiëren, wordt het vrij eenvoudig voor de auteurs om een studie op te zetten, die –zoals zij schrijven- ‘spanning teweeg brengt’ tussen deze twee entiteiten.

Een van de meest zwakke punten die ten grondslag liggen aan deze verstrekkende conclusies is de omvang van de studie zelf. Om de effecten van meditatie te testen, hebben de auteurs deelnemers eenmalig naar een online audio van een geleide meditatie laten luisteren van 8 of 15 minuten. Het wordt niet duidelijk of de deelnemers dat liggend deden of aan het afwassen waren terwijl ze luisterden. Serieus????! ….

Deze tijd is nauwelijks genoeg om dit soort ondermijnende conclusies toe te lichten.

De gunstige effecten van meditatie treden duidelijker op na enkele weken van oefenen. Dat is nou precies waarom zo veel studies die de positieve effecten van meditatie bewijzen gedaan zijn met programma’s van acht weken of langer. En deze studies zijn helder, ondubbelzinnig en bijna universeel in de uitkomsten met positieve effecten van meditatie, welke van waarde zijn in arbeid en organisatie. Richard Davidson (neurowetenschapper) heeft één van het eerste serieuze neurowetenschappelijke onderzoeken geleid naar meditatie en de eerste gerandomiseerde controle studie van Mindfulness-based Stress Reductie uitgevoerd. In het recente boek dat Davidson schreef met Daniel Goleman (Meditatie), lichten zij de karakterveranderende effecten van meditatie uit als effect van meditatiebeoefening over langere periodes. De eenmalige beoefening -als in de studie van Hafenback enVohs beschreven- geeft geen enkele kans op blijvende veranderingen en mag om die reden niet verward worden met de veranderingen die sinds tientallen jaren wordt gedocumenteerd door wetenschappers.

In hun nieuwe boek, nemen Goleman en Davidson ongeveer 6.000 wetenschappelijke artikelen door en zetten de beste wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied op een rij. Hieruit komt duidelijk naar voren dat meditatie zeker het professionele functioneren kan verbeteren; ook op het gebied van focus, aandacht en op bepaalde aspecten van het geheugen. Meditatie heeft ook een gunstig effect op de regulatie van emoties, wat secundair een positieve invloed heeft op vele andere taken.

Studies hebben ook aangetoond dat meditatie focus kan verbeteren, stress vermindert, emotieregulatie verbetert, de vaardigheid om efficiënter te kunnen schakelen tussen verschillende taken sterkt, compassie doet toenemen en creativiteit bevordert – allemaal kwaliteiten die ongelooflijk belangrijk zijn voor arbeid en organisatie. Tevens is in 2016 een review gepubliceerd (met als co-auteurs Christopher Lyddy van Case Western Reserve en Darren Good van Pepperdine) waarin 4.000 studies van mindfulness zijn vergeleken. De conclusie van deze auteurs was dat mindfulness performance verbetert in een breed scala van categorieën. Zij adresseerden ook de vraag over motivatie. Zij schrijven: “Mindfulness kan het bereiken van gestelde doelen ondersteunen door toename van focus en motivatie. Hoewel mindfulness ook de houdingskwaliteit van niet-streven bevordert, mag het niet verward worden met passiviteit. In tegenstelling: autonome motivatie- dat is de drijfkracht om dat te doen wat als belangrijk, waardevol of leuk wordt ervaren, blijkt hoger te zijn onder personen die meer mindful zijn.Lyddy voegt toe: “Wanneer je meer mindful bent, ben je meer bewust van het moment… dat is vitaal voor elke leidinggevende of manager, die op elk gegeven moment onder vuur kan komen te staan met problemen van uiteenlopende zaken die vragen om het nemen van beslissingen onder hoge druk.

Dat is waarom zo veel organisaties toegang zoeken tot mindfulness en meditatie. Bij Aetna heeft een meditatie programma voor werknemers –aangeboden door CEO Mark Bertolini (zelf een beoefenaar van mindfulness)- geleid tot een toename van productiviteit per werknemer van 62 minuten per week, wat door Aetna gewaardeerd wordt op $3,000 per jaar. Dat is waarom de oprichter van Bridgewater Associates Ray Dalio werknemers aanmoedigt om te mediteren. Hij zegt daarover: “Het is het grootste cadeau dat ik iemand kon geven… het brengt emotionele balans, creativiteit en vrede.” Hij ziet zelf zijn meditatiebeoefening als ‘de meest belangrijke reden’ voor zijn professionele succes in het opbouwen van ’s werelds grootste organisatie op het gebied van beleggingsfondsen. Dit is ook voor de oprichter van Salesforce Marc Benioff de reden geweest om meditatieruimtes te laten aanleggen in de nieuwe gebouwen van zijn bedrijf. En Peter Cooper van Cooper Investor ervaart de kracht van zijn beoefening bij het nemen van moeilijke beslissingen. “Als investeerder moet ik uit grote informatiestromen een paar relevante inzichten zien te destilleren”, zegt hij. “Meditatie helpt mij om hoofd- van bijzaken te scheiden en mijn focus te richten op die zaken die het verschil kunnen maken voor langere termijn investeringen.”

Richard J. Davidson, PhD

William James and Vilas Research Professor of Psychology and Psychiatry and Founder & Director of the Center for Healthy Minds, University of Wisconsin-Madison.

He received his Ph.D. from Harvard University in Psychology and has been at Wisconsin since 1984. He has published more than 390 articles, numerous chapters and reviews and edited 14 books. He is the author (with Sharon Begley) of “The Emotional Life of Your Brain” published by Penguin in 2012. He is co-author with Daniel Goleman of “Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body”, published by Penguin Books in 2017.

He is the recipient of numerous awards for his research including the William James Fellow Award from the American Psychological Society. He was the year 2000 recipient of the most distinguished award for science given by the American Psychological Association – the Distinguished Scientific Contribution Award. He was the Founding Co-Editor of the new American Psychological Association journal EMOTION. In 2003 he was elected to the American Academy of Arts and Sciences. He was named one of the 100 most influential people in the world by Time Magazine in 2006. He serves on the Scientific Advisory Board at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences from 2011-2019 and current member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on Mental Health. In 2017 he was elected to the National Academy of Medicine.

His research is broadly focused on the neural bases of emotion and emotional style and methods to promote human flourishing including meditation and related contemplative practices.

Arianna Huffington

Arianna Huffington is the founder of The Huffington Post, the founder and CEO of Thrive Global, and the author of 15 books, including, most recently, Thrive and The Sleep Revolution. In May 2005, she launched The Huffington Post, a news and blog site that quickly became one of the most widely-read, linked to, and frequently-cited media brands on the Internet. In August 2016, she launched Thrive Global, a corporate and consumer well-being and productivity platform with the mission of changing the way we work and live by ending the collective delusion that burnout is the price we must pay for success.She has been named to Time Magazine’s list of the world’s 100 most influential people and the Forbes Most Powerful Women list. Originally from Greece, she moved to England when she was 16 and graduated from Cambridge University with an M.A. in economics. At 21, she became president of the famed debating society, the Cambridge Union. She serves on numerous boards, including Uber and The Center for Public Integrity. Her last two books, Thrive: The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder and The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night At A Time, both became instant international bestsellers. She is a mother, sister, flat shoe advocate, and sleep evangelist.