Compassie als levensvriend

vriendschapVaak krijg ik de vraag wat ‘compassie’ nou precies betekent. Zo ook gisteren tijdens de Compassietraining voor Huisartsen. Het verhaal over de 4 Levensvrienden (Brahmavihara’s) van de Boeddha is daarin zo verhelderend.
De 4 levensvrienden zijn houdingskwaliteiten die onder andere getraind worden met een mindfulness- / compassietraining en die altijd relationeel zijn. Deze vrienden worden wakker gemaakt in relatie tot: een ander persoon, onszelf, een dier, een situatie. Het is dus geen algemene staat waarnaar gestreefd hoeft te worden.

levensvrienden

4 levensvrienden

De eerste levensvriend is liefdevolle vriendelijkheid (metta). Wanneer liefdevolle vriendelijkheid vreugde ontmoet vanuit een open bewustzijn wordt het medevreugde (Mudita: oprecht blij zijn voor iemand). Dit is de 2e levensvriend. Wanneer liefdevolle vriendelijkheid lijden ontmoet met een open Hart wordt het compassie (Karuna); er ontstaat de oprechte intentie om lijden te verlichten of te verzachten. Dit is de 3e levensvriend. Tenslotte worden deze 3 levensvrienden gedragen door de 4e levensvriend: gelijkmoedigheid (Upekkha). Wat niet betekent dat niets je meer raakt, maar dat je het vermogen hebt dat wat je raakt met een zekere kalmte tegemoet te treden.
Deze 4 vrienden zijn vrienden voor het leven en cultiveer je met mindfulness- en compassietraining.